Сайт библиотеки Сайт университета О web-ИРБИС 64 Упрощенный режим

Базы данных


Электронный каталог - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=творчасць<.>)
Общее количество найденных документов : 724
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
85.33(4Беи)6я73
Х95


   
    Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі [Текст] : хрестоматия, Т. 4. ХХ - пачатак ХХI стагоддзя / укладанне, навуковая рэдакцыя, уступныя артыкулы і каментарыі А. В. Сабалеўскага. - Мінск : Беларуская навука, 2005. - 391 с. : іл. - ISBN 985-08-0672-9 : 7095 р.
ББК 85.33(4Беи)6я73
Рубрики: Тэатр і драматургія--Гісторыя
   Драматычныя творы

Кл.слова (ненормированные):
тэатразнаўства -- крытыка -- мастацтва -- драматургі -- пісьменнікі -- творчасць -- рэжысер -- акцеры -- пастаноўкі -- п’есы

Экземпляры всего: 20
ЧЗ (2), П (18)
Свободны: ЧЗ (2), П (18)
Найти похожие
2.
82.3(4Беи)
Б43


   
    Беларусы [Текст] : научное издание. Т. 7 . Вусная паэтычная творчасць. - Мінск : Беларуская навука, 2004. - 586 с. : іл. - Спіс іл.: с. 582-584 (88 іл.) . - ISBN 985-08-0614-1 : 14561 р.
ББК 82.3(4Беи) + 63.5(4Беи)-7

Кл.слова (ненормированные):
замовы -- святы -- абрады -- песні -- балады -- прыпеўкі -- казкі -- легенды -- паданні -- анекдоты -- жарты -- прыказкі -- прымаўкі -- загадкі -- прыкметы

Экземпляры всего: 3
ЧЗ (2), Пчз (1)
Свободны: ЧЗ (2), Пчз (1)
Найти похожие
3.
83.3(4Беи)-8
Б90


    Бугаеў, Д.
    Уладзімір Дубоўка [Текст] : кніга пра паэта / Дзмітрый Бугаеў. - Мінск : Беларуская навука, 2005. - 324 с. - ISBN 985-08-0643-5 : 4899 р.
ББК 83.3(4Беи)-8
Рубрики: Уладзімір Дубоўка--Біаграфія
   Беларускія пісьменнікі--Творчасць

Кл.слова (ненормированные):
літаратуразнаўства -- творы -- крытыка -- маладнякоўцы -- паэзія -- паэмы -- лірыка


Доп.точки доступа:
Дубоўка, У. \о нем\
Экземпляры всего: 8
ЧЗ (2), Пчз (2), П (4)
Свободны: ЧЗ (2), Пчз (2), П (4)
Найти похожие
4.
83.3(4Беи)1-8
М29


    Мархель, У. І.
    Творчасць Уладзіслава Сыракомлі [Текст] : научное издание / У. І. Мархель ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. - 2-е выд., дап. і перапрац. - Мінск : Беларуская навука, 2005. - 238 с. : іл. - ISBN 985-08-0640-0 : 3883 р.
ББК 83.3(4Беи)1-8
Рубрики: Сыракомля Ўладзіслаў--Літаратурная творчасць
   Пісьменнікі беларускія

   Беларуская літаратура

   Беларуска-польскае літаратурнае ўзаемадзеянне

Кл.слова (ненормированные):
літаратуразнаўства -- паэзія -- паэты -- лірыка -- фальклор -- пераклады -- вершы

Экземпляры всего: 4
ЧЗ (2), Пчз (2)
Свободны: ЧЗ (2), Пчз (2)
Найти похожие
5.
83.3(4Беи)6-8
Л 28


    Лаўшук, С. С.
    Кандрат Крапіва і беларуская драматургія [Текст] : научное издание / С. С. Лаўшук ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. - 2-е выд. - Мінск : Беларуская навука, 2002. - 252 с. : іл. - ISBN 985-08-0525-0 : 1129 р.
ББК 83.3(4Беи)6-8
Рубрики: Драматургія беларуская
   Крапіва Кандрат--Літаратурная творчасць

   Пісьменнікі беларускія

Кл.слова (ненормированные):
байкі -- п’есы -- камедыі -- маналогі -- драма -- пастаноўкі -- інсцэніроўкі -- творы -- гаворкі -- сатыра

Экземпляры всего: 4
ЧЗ (2), Пчз (2)
Свободны: ЧЗ (2), Пчз (2)
Найти похожие
6.
82.3(4Беи)-6
Ж36


   
    Жарты, анекдоты, гумарэскі [Текст] : научно-популярная литература / [склад. А. С. Федосік; рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]; уступ. арт. А. С. Федосіка; камент. Л. Р. Барага, А. С. Федосіка; навук. рэд. В. К. Бандарчык] ; НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. - 2-е выд., дапрац. - Мінск : Бел. навука, 2005. - 503 с. - ISBN 985-08-0649-4 : 5716 р.
ББК 82.3(4Беи)-6
Рубрики: Народная творчасць--Рэспублiка Беларусь
   Фальклор беларускі

Кл.слова (ненормированные):
сатыра -- гумар -- досціпы -- камізм -- гумарэскі -- смех -- проза -- мастацтвазнаўства -- этнаграфія

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (2)
Свободны: ЧЗ (2)
Найти похожие
7.
82.3(4Беи)
В99


   
    Вяселле [Тэкст] : абрад / [рэдкал.: В. К. Бандарчык і інш.] ; уклад, уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі ; муз. дадат. З. Я. Мажэйка ; рэд. тома: В. К. Бандарчык, А. С. Фядосік] ; НАН Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. - 2-е выд. - Мінск : Беларуская навука, 2004. - 683 с. : іл. - (Беларуская народная творчасць). - ISBN 985-08-0586-2 : 4409 р., 44400 р.
ББК 82.3(4Беи) + 63.5(4Беи)-534
Рубрики: Фальклор беларускі--Вяселле
Кл.слова (ненормированные):
песні -- музыка -- жарты -- віншаванні -- пажаданні -- танцы -- сцэнкі -- жаніцьба -- шлюб -- свята -- прыгаворкі -- гумар -- паэзія -- этнаграфія


Доп.точки доступа:
Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы
Экземпляры всего: 3
ЧЗ (2), П (1)
Свободны: ЧЗ (2), П (1)
Найти похожие
8.
82.3(4Беи)
Л38


   
    Легенды і паданні [Текст] : навуковае выданне / [склад.: М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі ; рэд. тома А. С. Фядосік] ; НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. - 2-е выд., дап. і дапрац. - Мінск : Беларуская навука, 2005. - 552 с. : іл. - (Беларуская народная творчасть : заснавана ў 1970 г.). - ISBN 985-08-0654-0 : 10440 р., 17660 р.
ББК 82.3(4Беи)
Рубрики: Фальклор беларускі--Вусна-паэтычная проза
   Беларуская народная творчасць

Кл.слова (ненормированные):
эпас -- міфалогія -- святы -- вераванні -- страхі -- назвы -- прозвішча -- скарбы

Экземпляры всего: 3
ЧЗ (2), Пчз (1)
Свободны: ЧЗ (2), Пчз (1)
Найти похожие
9.
82.3(4Беи)
Б43


   
    Беларускі фальклор [Текст] : жанры, віды, паэтіка, Кн. 5 : Міфалогія. Духоўныя вершы / [аўтары: А. М. ненадавец [і інш.]; навук. рэд. А. С. Фядосік] ; НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. - Мінск : Беларуская навука, 2003. - 471 с. : іл. - ISBN 985-08-0532-3 : 5005 р.
ББК 82.3(4Беи)
Рубрики: Фальклор беларускі--Жанры, віды, паэтіка
   Міфалогія беларуская

   Беларуская традыцыйная вуснапаэтычная творчасць

Кл.слова (ненормированные):
замовы -- вершы -- канты -- псалмы -- песні -- традыцыі -- стылістыка

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Пчз (1)
Свободны: ЧЗ (1), Пчз (1)
Найти похожие
10.
85.334.3(4Беи)1
Н30


   
    Народны тэатр [Текст] : научно-популярная литература / [уклад. і камент. М. А. Каладзінскага] ; НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. - 2-е выд., выпр. і дапрац. - Мінск : Бел. навука, 2004. - 554 с. : іл. - ISBN 985-08-0605-2 : 4061 р.
ББК 85.334.3(4Беи)1 + 82.3(4Беи) + 85.334.3(4Беи)1 + 85.337(4Беи)1 + 63.529(4Беи)-72
Рубрики: Беларускі народны тэатр--Вытокі
   Беларуская народная творчасць

   Фальклор беларускі

Кл.слова (ненормированные):
абрады -- святы -- карагоды -- гульні -- песні -- інтэрмедыі -- батлейка -- лялькі -- драма -- сцэнкі -- спектаклі -- акцеры -- трагікамедыі -- п'есы

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Пчз (1)
Свободны: ЧЗ (1), Пчз (1)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)