Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Автор Описание книги
Вір жыцця

сучасная беларуская проза / [склад. Л. Ф. Леўкіна]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2002. - 527 с. - (Школьная бібліятэка : заснавана ў 1996 г.)
Экземпляры: всего:1 - БМ(1) 

Вітка, В.

Трэція пеўні : вершы, паэмы, пераклады / В.ВіткаТрэція пеўні : вершы, паэмы, пераклады / В.Вітка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1988. - 159 с. :іл .
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Вітка, В.

Выбраныя творы / Васіль Вітка. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 524 с., [8] с. фат. – (Беларускі кнігазбор. Серыя I. Мастацкая літаратура : заснавана ў 1996 г.).

экземпляры: всего 2 : БМ (1), Пчз (1)

Валасевіч, Э.

Лірыка і сатыра : выбранае / Э. Валасевіч.Лірыка і сатыра : выбранае / Э. Валасевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1988. - 318 с .
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Валасюк Л. Ф.

Познія сны : вершы і проза / Л. Ф. Валасюк. - Брэст : Академия, 2006. - 100 с
Экземпляры: всего:1 - БМ(1) 

Вальтар В. Б.

Выбраныя творы / Віктар Вальтар ; [ уклад .: М . Казлоўскі , С . Панізнік ; прадмова Л . Савік ]. - Мінск : Кнігазбор , 2009. - 279 с . : [8] с . фат . (Шифр 84(4Беи)я44/В16-110635) 
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Васілёнак, Я.

Выбраныя творы . У 2 т. Т. 1 . Апавяданні / Я. Васілёнак. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. - 358 с .
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Васілёнак, Я.

Выбраныя творы . У 2 т. Т. 2 . Аповесці. Апавяданні / Я. Васілёнак. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. - 302 с . 
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Васілеўская Г. А.

Юныя назаўсёды : аповесці / Галіна Васілеўская. - Мінск : Юнацтва, 1983. - 269 с. : іл 
Экземпляры: всего:1 - БМ(1) 

Василенко В. Ю.

Улица До свидания : повести / Владимир Василенко. - Минск : Літаратура і Мастацтва, 2010. - 175 с. : ил. (Шифр 84(4Беи)6-44я44/В19-472912) 
Экземпляры: всего:2 - БМ(1), П(1)

Васючэнка П. В.

Белы мурашнік : аповеды , прыпавесці / Пятро Васючэнка . - Мінск : Мастацкая літаратура , 1993. - 111 с . - ( Першая кніга празаіка : заснавана ў 1976 г .). (Шифр 84(4Беи)6-44я44/В20-077672)
Экземпляры: всего:2 - БМ(1), П(1) 

Верас, З.

Выбраныя творы / Зоська Верас ; [укладанне, прадмова і каментар Ганны Запартыка]. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 572 с., [8] с. іл. – (Беларускі кнігазбор. Серыя I. Мастацкая літаратура : заснавана ў 1996 г.).

экземпляры: всего 2 : БМ (1), П (1)

Вераціла, С. А.

Разбітае сэрца Вітаўта : [аповесць-мінімум, апавяданні, казкі, мініяцюры] / Сяргей Вераціла. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – 174 с. – (Маладзік : заснавана ў 2012 г.).

экземпляры: всего 3 : БМ (1), П (2)

Виташнев Б.

Мы - дети солнца, дети света : сборник стихов / Борис Виташнев. - Горки : Горецкий Фонд Рерихов, 1993. - 200 с
Экземпляры: всего:1 - БМ(1) 

Волкович А. М.

Береза черная, береза белая... : повести, рассказы, очерки / А. М. Волкович. - Минск : Літаратура і Мастацтва, 2009. - 287 с. : ил. - (Лімаўскі фальварак). (Шифр 84(4Беи)6-44/В67-677035)
Экземпляры: всего:5 - П(4), БМ(1)