Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Автор Описание книги
Рагавая Г. А.

Роздум : вершы / Г. А. Рагавая. - Гомель : Барк, 2006. - 58 с
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Радзівіл, Ф. У.

Ф. У. Радзівіл. Выбраныя творы / Ф. У. Радзівіл. - Мінск : Беларускі кнігазбор, 2003. - 446 с. : іл. - (Беларускі кнігазбор. Серыя I. Мастацкая літаратура) .
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Радиончик Д. Н.

Пиррова техника : стихи / Дмитрий Радиончик. - [Гродно] : Гродненская типография, 2006. - 303 с. : ил
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Радкевіч Я. Г.

Месяц Межань : аповесці / Яўген Радкевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. - 256 с. : іл
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Радкевіч Я. Г.

Антаніна : аповесць / Яўген Радкевіч . - Мінск : Мастацкая літаратура , 1979. - 319 с . : іл . ( Шифр 84(4 Беи )6-44/ Р 15-509352)
Экземпляры : всего :1 - БМ (1)

Разанаў А.С.

Шлях -360 : паэмы і вершы / Алесь Разанаў . - Мінск : Мастацкая літаратура , 1981. - 110 с . ( Шифр 84(4 Беи )6-5 я 44/ Р17-363072)
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Ракитный М.

Сто деревенских новелл : [новеллы] / Микола Ракитный. - Минск : Мастацкая літаратура, 1984. - 462 с
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Раса нябёсаў на

зямлі тутэйшай : беларуская польскамоўная паэзія XIX стагоддзя / [укл. У. Мархель]. – Мінск : ППП імя Я. Коласа, 1998. – 622 с. – (Літаратурныя помнікі Беларусі : серыя заснавана ў 1991 г.). – На беларускай і польскай мовах.

экземпляры: всего 1 : БМ (1)

Рассолов М.

О, светлый миг уединенья!. : избранные стихи / М. Рассолов. - Минск : Мастацкая літаратура, 2003. - 158 с
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Релес Г. Л.

За тесными партами : рассказы / Григорий Релес. - Минск : Беларусь, 1966. - 159 с. : ил. (Шифр 84(4Беи)6-44я44/Р36-230360)
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Родзевіч Л. І.

Творы : драматургія. Проза. Паэзія. Публіцыстіыка. Лісты / Л. І. Родзевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. - 343 с. (Шифр 84(4Беи)6я44/Р60-295605)
Экземпляры: всего:20 - Пчз(1), П(18), БМ(1)

Ромашова И. Л.

На грани буден и мечты : стихи / Ирина Ромашова. - Гродно : Гродненская типография, 2005. - 56 с
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Рубанаў У. Я.

Укус змяі : раманы / Уладзіслаў Рубанаў Укус змяі : раманы / Уладзіслаў Рубанаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. - 335 с. : іл. - (Беларуская проза XX стагоддзя)
Экземпляры: всего:1 - БМ(1)

Рубинов, А. Н.

Вот она, наша жизнь : [стихи] / Анатолий Рубинов. - Минск : Літаратура і Мастацтва, 2010. - 174 с.
Экземпляры: всего:3 - БМ(1), П(2)

Рубинов, А. Н.

Сердце и память : лирика разных лет / Анатолий Рубинов. - Минск : Лiтаратура i мастацтва, 2010. - 222 с. : фот.
Экземпляры: всего:3 - БМ(1), П(2)