Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Автор Описание книги
Ліпскі У. С.

Свіцязянская русалка : нарысы / У . С . Ліпскі . - [ б . м .] : Літаратура і МастацтваМінск , 2009. - 168 с . : іл . (Шифр 84(4Беи)6-44/Л61-058689)
Экземпляры: всего:3 - БМ(1), П(2)