Войти в библиотеку-музей

Идея создания «Библиотеки-музея одной книги» была высказана белорусской поэтессой Раисой Андреевной Боровиковой. Заключалась эта идея в том, чтобы собрать в одном экземпляре книги известных и начинающих белорусских писателей. Реализация такого проекта стала для библиотеки университета и сотрудников кафедры филологии интересным делом. Чуть позже родилось новое название проекта - «Бібліятэка-музей беларускай кнігі», более точно отображающее суть идеи.

Свою задачу библиотека университета видит не только в том, чтобы собрать как можно больше книг, но еще и в том, чтобы студенты знали имена наших литераторов, многих из которых с годами предают забвению, а их произведения уже нигде нельзя найти. Через идею создания «Бібліятэкі-музея беларускай кнігі» мы знакомим студентов с произведениями белорусских авторов.

На начало 2022 года фонд «Бібліятэкі-музея беларускай кнігі» составляет 1187 экземпляров книг. Особую ценность имеют книги с автографами.

Фонд музея активно используется в работе информационно-образовательного проекта «На паклон да класіка», востребован участниками литературной гостиной «Галасы маладых» и студенческого объединения «Поэтический портал».

Надеемся, что «Бібліятэка-музей беларускай кнігі» и дальше будет пополняться не только книгами, но и рукописями, письмами и фотографиями.

 

Бібліятэка Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта інфармуе:
у рамках праекта «Бібліятэка–музей беларускай кнігі» у чытальнай зале новых паступленняў працуюць літаратурныя кніжныя экспазіцыі.

Чакаем сваіх наведвальнікаў па адрасу: вуліца Паркавая, 62; кабінет № 203 Праводзім экскурсіі.

Даведкі па тэлефоне: 8-0163-68-01-09 (унутраны 217).

Працягваецца фарміраванне фонда беларускай мастацкай літаратуры.

Звяртаемся да супрацоўнікаў бібліятэк навучальных устаноў, гарадскіх і раённых бібліятэк, а таксама да іншых грамадзян, зацікаўленых у захаванні літаратурнай спадчыны Беларусі, з просьбай дапамагчы ў зборы кніг.

АБНОЎЛЕНЫ СПІС НА ВЕРАСЕНЬ 2022 г.
ШУКАЕМ КНІГІ НАСТУПНЫХ АЎТАРАЎ

Авечкін, А.А.

Казловіч, А.М.

Рашкоўскі, Л.С. 

Агіевіч, У.І.

Казыра, Л.А.

Рось, А. 

Агняцвет Эдзі

Калеснік, І.І.

Рубін, І.І.

Адамовіч, С.Г.

Калеснік, У.А.

Рублеўскі, С.В.

Аксак, В.

Калодзежны, Л.Т.

Рунец, П.М.  

Аксельрод, З.М.

Камейша, К.В.

Русак,А.Г. 

Аксёнчык, Н.К.

Камоцкі, А.В.

Русілка, В.І.

Акулін, Э.А.

Камянецкі, Г.М.

Рымскі, Г.В. 

Александровіч, А.І.

Канановіч, І.І.

Сабалеўскі, А.В.    

Алешка, А.А.

Канапелька А.І.

Сабіна, П.І.

Альфяровіч, А.Б.

Канапелька, А.М.

Савелічаў, А.А.

Аляксееў, М.І.

Кандрусевіч, А.Л.

Савік, Л.С.

Андраюк, С.А.

Канэ, Ю.М.

Савіцкі, У.І.

Анісковіч, У.І.

Капа, Н.

Савоська, П.П.

Антаноўскі, М.Дз.

Караічаў, Л.С.

Садоўскі, Я.І.

Арахоўскі, М.А.

Каржанеўская, Г.А.

Сакалоў, В.Д.  

Арочка, М.М.

Каробкіна, С.Т.

Сакалоўскі, У.Л.

Артханаў, Г.

Карпаў, У.Б.

Саковіч, П.П.

Асіпенка, А.Х.

Карпенка, М.Ф.

Салавей, Л.А. 

Астапенка, А.К.

Карпечанка, В.В.

Саламевіч, Я.

Астраўцоў, С.А.

Каршукоў, Я.І.

Салтук, А.У.

Астрэйка, А.П.

Касцюкевіч, М.Я.

Санько, В.А.

Афанасьеў, І.М.

Каханоўскі, Г.А.

Сарока, В.І.

Ахрыменка, П.П.

Кацовіч, Л.А.

Сауліч, У.У.

Бабаед, А.М.

Качаткова, І.Л.

Сахарчук, В.Я.

Багданава, Г.Б.

Кейзараў, А.

Свірка, Ю.М. 

Багданаў, Ю.М.

Кенька, М.П.

Сёмуха, В.С.

Баравік, М.Я.

Кірэйчык, І.А.

Семяновіч, А.А.  

Баравы, Я.

Кіслік, Н.З.

Сербантовіч, А.С.  

Барашка, І.М.

Кісліцына, Г.М.

Сергіевіч, М.А.

Барсток, М.М.

Клімашэўская, І.У.

Сільнова, Л.Д.

Баршчэўскі, Л.П.

Клімковіч, М.М.

Сімановіч, Д.Р.        

Барысенка, В.В.

Клімковіч, С.М.

Сіўцоў, І.К.

Барысенка, У.У.

Клімуць, Я.І.

Сіўчыкаў, У.М.

Барэйша, М.У.

Клімянкоў, І.П.

Скарынкін, І.Я.

Баторын, Ф.

Клышка, А.К.

Скарынкін, У.М.

Башлакоў, М.З.

Кляўко, Г.Я.

Скобла, М.У.

Белы, С.М.

Кобец, Р.Я.

Скрыган, Я.

Беляжэнка, Б.П.

Кобец-Філімонава

Скурко, І.У.

Бензярук, Р.М.

Когут, В.Р.

Слаўковіч, Д.Ф.

Бечык, В.Л.

Козел, І.В.

Слесарэнка, А.А.  

Бібіцкі, А.І.

Колас, Г.Д.

Случанін, Л.

Бітэль, П.І.

Конан, У.М.

Смагаровіч, М.С. 

Блажэнны, В.

Корань, Л.

Снарская, І.

Блакіт, В.

Корбан, У.І.

Содаль, У.І.

Блісцінаў, М.М.

Корбут, В.Я.

Сокалаў-Воюш Сяржук

Бранштэйн, Я.А.

Корзун, М.П.

Сом, Л.

Бубнаў, Г.Ф.

Кошаль, Ф.А.

Сопат, А.С.

Бугаёў, Дз.

Крамко, Я.І.

Ставер, А.С. 

Будзінас, Я.Д.

Крапачоў, А.М.

Стадольнік, І.К.

Буйло, К.

Кругавых, М.П.

Станюта, А.А.

Букчын, С.У.

Круль, М.А.

Сташэўскі, В.П.  

Булыка, Г.А.

Крываль, С.А.

Стома, В.І.

Бурносаў, В.Е.

Крыга, А.

Стралко, В.В.   

Бурсаў, І.Ц.

Крэйдзіч, А.М.

Стрыгалёў, А.М.

Бур'ян, Б.І.

Кудзінаў, У.Г.

Стрыгалёў, М.Л.

Бусько, М.І.

Кудраўцаў, А.І.

Стэльмах, У.М.  

Бутрамееў, У.П.

Кудраўцаў, І.Ф.

Стэфановіч, П.Ф.

Бэндэ, Л.А.

Кузьмічоў, А.П.

Суднік, С.В.  

Бяліцкі, А.В.

Кульбак, М.С.

Супрановіч, Т.  

Бялячыц, Р.С.

Куляшова, В.А.

Супрун, В.Р.

Бярозкин, Р.С.

Куляшоў, Ф.І.

Сурская, В.С.

Бяспалы, Дз.А.

Курдзін, Дз.І.

Сушко, П.П.

Вайвадзіш, Э.Л.

Куртаніч, В.

Сцяпан, С.Ф.  

Вайцяшонак, М.А.

Курто, Я.І.

Сыс, А.Ц.

Вайшнорас, Ф.В.

Курыла, М.А.

Сяргейчык, І.Л.

Вакулоўская, Л.А.

Курылёва, С.Л.

Сяркоў, І.К.

Валкадаеў, П. І.

Кучар, А.

Тарас, В.Я.  

Валодзька, С.В.

Лазарук, М.А.

Тарас, Н.М.  

Валошка, М.П.

Лазнявой, А.М.

Тарасаў, К.І.  

Вараб'ёў, П.В.

Лайшук, С.С.

Тарасаў, С.В. 

Варатынская, Г.А.

Лапушын, Р.Я.

Тарасюк, Л.К. 

Варно, У.А.

Лапцік, В.В.

Тармола, Р.Я.  

Васілёк, М.

Ларчанка, М.Р.

Татур, М.І.  

Васілеўскі, І. І.

Лаўроў, У.

Таўкай, В.П.    

Васілеўскі, П.С.

Лашутка, І.І.

Тварановіч, Г.П.

Ватацы, Н.Б.

Лецка, Я.Р.

Трасцянскі, В.С. 

Верабей, А.Л.

Ліс, А.С.

Трафімава, Т.І.     

Верабей, Я

Лісіцын, П.С.

Трафімчук, М.М.  

Ветах. А.

Локун, В.І.

Трыхманенка, В.Ф.    

Вечар, А.С.

Лужкоўскі, В.І.

Тулупава, Н.

Віж, М.

Луфераў, М.П.

Тумаш, Г.  

Вішнеўскі, М.А.

Львовіч, М.Д.

Турбіна, Л.М.

Вольны, А.

Лютава, В.С.

Тычка, Г.К. 

Вяршынін, М.П.

Лягчылаў, А.К.

Тычына, М.А  

Гайдук, М.Р.

Лялько, Х.А.

Угрыновіч-Камінская, В.У. 

Галавач, В.Ц.

Ляпёшкін, У.І.

Усікаў, Я.К.     

Галавач, П.Р.

Ляўдананскі, У.А.

Фігуроўскі, М.М.  

Галіноўская, Н.В.

Ляшонак, Т.

Філімонава, Л.А.

Гамолка, М.І.

Мазько, А.І.

Філіповіч, М.К.

Гарановіч, В.Р.

Майсеенка, А.Ф.

Фінкель, У.Г.  

Гардзіцкі, А.К.

Майсееў, А.Ф.

Хадарэнка, І.    

Гарулёў, М.А.

Макарэвіч, А.А.

Хадыка, У.М.    

Гарэлікава, Т.І.

Макарэвіч, В.С.

Халіп, У.Т.   

Гарэцкі, П.І.

Малец, І.В.

Харкоў, П.А.

Гаспадыніч, П.М.

Мальдзіс, А.В.

Харык, І.Д.  

Гаўрук, Ю.П.

Мальчэўская, Я.

Хаўратовіч, В.К.    

Герасімаў, М.А.

Манохін, М.А.

Хейдарава, Л.Ф.   

Герцовіч, Я.Б.

Маракоў, В.Дз.

Хромчанка, К.Р.

Гінько, А.І.

Марук, У.М.

Цітоў, А.К.

Гіруць-Русакевіч,В.Ф.

Мархель, У.І.

Цішчанка, І.К.

Глазырын, У.М.

Марцінкоўскі, М.Б.

Цыбульскі, К.П.

Глушакоў, У.С.

Марціновіч, П.А.

Цяжкі, А.І.

Голуб, Ю.У.

Марчанка, С.М.

Чабан, Т.К.

Грамовіч, І.І.

Марына, Н.

Чавускі, М.М.

Грамыка, М.А.

Масіяш, С.П.

Чамярыцкі, В.А.

Грынчык, М.М.

Маскаленка, В.С.

Чапега, У.П.

Грыцкевіч, В.П.

Матукоўскі, М.Я.

Чарказян, Г.Б.

Грышановіч, В.М.

Матэвушаў, В.І.

Чаркасаў, А.П.

Грышкавец, В.Ф.

Маўзон, А.

Чарнушэвіч, Н.Т.

Гублер, Н.Я.

Маўр, Я.

Чарнышэвіч, А.Д.

Гурбан, І.Я.

Мацвеенка, У.І.

Чаромхін, Н.В.

Гурло, А.А.

Мацхровіч, С.К.

Чарота, І.А.

Гурскі, І.Д.

Машкоў, У.Г.

Чыгрын, І.П.

Гурэвіч, Э.С.

Медунецкі, В.Х.

Чэмер, А.

Гусак, С.А.

Мельнікаў, А.П.

Чэрня, Х.М.

Гусеў, С.Н.

Мельчанка, Т.В.

Шабалтас, В.К.

Гутараў, І.В.

Мехаў, У.

Шабан, Я.П.

Гутковіч, А.З.

Мікуліч, М.У.

Шайбак, М.

Гуцаў, А.Ф.

Мінкін, А.Г.

Шальманаў, І.І.

Дадзіёмаў, У.І.

Міровіч, Е.

Шапавалаў, І.Е.

Дайліда, В.Б.

Міронаў, А.Я.

Шапіра, Л.Л.

Дарафейчук, І.І.

Міхальчук, С.А.

Шарахоўскі, Я.

Дарожны, С.

Міхно, У.Ф.

Шасцерыкоў, П.П.

Дасаева, Т.М.

Модэль, М.М.

Шаўлякова, І.Л.

Даўгапольскі, Ц.Л.

Мурашка, Р.Д.

Шаўня, А.А.

Дашкевіч, В.І.

Мушынскі, М.І.

Шаўчонак, М.С.

Дзелянкоўскі, М.І.

Мыслівец, В.Ц.

Шаховіч, М.З.

Дзеружынскі, А.С.

Мяжэвіч, У.Н.

Шахрай, І.А.

Дзмітрыеў, Г.Р.

Мяла, І.І.

Шашкоў, А.А.

Дзюба, У.І.

Мяснікоў, А.Ф.

Шклярэўскі, І.І.

Дзюбайла, П.К.

Мяцеліца, Г.Г.

Шкраба, Р.В.

Дзяргай, С.С.

Наврыч, А.

Шлег, А.К.

Дорскі, І.Л.

Навумовіч, У.А.

Шмань, Г.Я.

Дорскі, С.Л.

Наўроцкі, А.П.

Шней-Красікаў, К.М.

Дубоўскі, М.А.

Небышынец, В.К.

Шруб, П.М.

Дуброўскі, М.Г.

Непачаловіч, Я.

Шумаў, М.

Дубянецкі, М.Ф.

Неўдах, Л.П.

Шупенька, Г.С.

Дудар, А.

Нікіфаровіч, В.В.

Шурка, У.К.

Дукса, М.М.

Новік, Г.А.

Шутэнка, Г.К.

Дуктаў, У.У.

Новікаў, І.Р.

Шуцько, І.Ц.

Дунец, Х.М.

Нядзведскі, У.І.

Шушко, А.І.

Дэбіш, А.І.

Някляеў, У.П.

Шынклер, Х.С.

Дэбіш, В.І.

Няфёд, У.І.

Шырко, В.А.

Емельянаў, А.М

Няхай, Р.В.

Шырма, Р.Р.

Ермалаеў, У.Ф.

Палескі, В.

Шырын, Л.І.

Ермаловіч, М.І.

Палтаран, В.

Шэлег, Л.Р.

Есакоў, А.А.

Пальчэўскі, А.В.

Шэлехаў, М.М.

Жарскі, Г.К.

Панамароў, В.Г.

Шэрман, К.Р.

Ждановіч, М.М.

Панізнік, С.С.

Юрэвіч, У.М.

Жураўлёў, В.П.

Папковіч, У.А.

Явар, С.

Забалоцкая, Л.В.

Папоў, Г.Л.

Якімовіч, А.І.

Загорская, Н.С.

Паўлаў, С.Я.

Якутаў, У.Д.

Зазека, Я.

Паўлюкявічус, Б.К.

Янушкевіч, Я.Я.

Залоска, Ю.І.

Пашкевіч, Н.Е.

Янчанка, М.І.

Засім, М.А.

Перкін, Н.С.

Ярац, В.У.

Зверава, Н.К

Пестрак, П.С.

Ярашэвіч, Э.С.

Звонак, А.

Пінчук, А.Ф.

Яромушкін, М.Н.

Зьніч

Пісарык, А

Ярош, М.Р.

Іваноў, А.В.

Пісьмянкоў, А.У.

Яскевіч, А.С.

Івашын, В.У.

Платнер, А.Х.

Яўсеева, С.Г.

Ігнацюк, А.А.

Пранчак, Л.І.

Яўсееў, Р.М.

Ільюшчыц, К.М.

Праскураў, В.Ф.

Яфімава, М.Б.

Кабржыцкая, Т.В.

Прошын, С.М.

Яфімаў, Ф.А.

Кавалёва, Н.Дз.

Пфляўмбаўм, Я.Э.

 

Каваленка, В.А.

Пшыркоў, Ю.С.

 

Кавалёў, Дз.М.

Пяткевіч, А.М.

 

Кавалёў, П.Н.

Рабкевіч, В.І.

 

Кавалёў, С.В.

Рагаўцоў, В.І

 

Каваль, В.

Рагойша, В.П. 

 

Кавальскі, У.А.

Рагуля, А.У. 

 

Кадзетава, В.М.

Ралько, І.Д.

 

Казанаў, Б.

Раманава, Л.Д.

 

Казбярук, У.М.

Рамановіч, Я.С.

 

Казека, Я.

Раманоўская, Г.Л.