Войти в библиотеку-музей

Идея создания «Библиотеки-музея одной книги» была высказана белорусской поэтессой Раисой Андреевной Боровиковой. Заключалась эта идея в том, чтобы собрать в одном экземпляре книги известных и начинающих белорусских писателей. Реализация такого проекта стала для библиотеки университета и сотрудников кафедры филологии интересным делом. Чуть позже родилось новое название проекта - «Бібліятэка-музей беларускай кнігі», более точно отображающее суть идеи.

Свою задачу библиотека университета видит не только в том, чтобы собрать как можно больше книг, но еще и в том, чтобы студенты знали имена наших литераторов, многих из которых с годами предают забвению, а их произведения уже нигде нельзя найти. Через идею создания «Бібліятэкі-музея беларускай кнігі» мы знакомим студентов с произведениями белорусских авторов.

На начало 2023 года фонд «Бібліятэкі-музея беларускай кнігі» составляет 1209 экземпляров книг.

Фонд музея активно используется студентами филологических специальностей, востребован участниками студенческого объединения «Поэтический портал».

Надеемся, что «Бібліятэка-музей беларускай кнігі» и дальше будет пополняться не только книгами, но и рукописями, письмами и фотографиями.

 

Бібліятэка Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта інфармуе:
у рамках праекта «Бібліятэка–музей беларускай кнігі» у чытальнай зале новых паступленняў працуюць літаратурныя кніжныя экспазіцыі.

Чакаем сваіх наведвальнікаў па адрасу: вуліца Паркавая, 62; кабінет № 203 Праводзім экскурсіі.

Працягваецца фарміраванне фонда беларускай мастацкай літаратуры.

Звяртаемся да супрацоўнікаў бібліятэк навучальных устаноў, гарадскіх і раённых бібліятэк, а таксама да іншых грамадзян, зацікаўленых у захаванні літаратурнай спадчыны Беларусі, з просьбай дапамагчы ў зборы кніг.

Даведкі па тэлефоне: 8-0163-60-58-93 (унутраны 217).

АБНОЎЛЕНЫ СПІС НА ВЕРАСЕНЬ 2023г.
ШУКАЕМ КНІГІ НАСТУПНЫХ АЎТАРАЎ

Авечкін, А.А.

Казловіч, А.М.

Рось, А. 

Агіевіч, У.І.

Казыра, Л.А.

Рубін, І.І.

Агняцвет Эдзі

Калеснік, І.І.

Рублеўскі, С.В.

Адамовіч, С.Г.

Калеснік, У.А.

Рунец, П.М.  

Аксак, В.

Калодзежны, Л.Т.

Русак,А.Г. 

Аксельрод, З.М.

Камейша, К.В.

Русілка, В.І.

Аксёнчык, Н.К.

Камоцкі, А.В.

Рымскі, Г.В. 

Акулін, Э.А.

Камянецкі, Г.М.

Сабалеўскі, А.В.    

Александровіч, А.І.

Канановіч, І.І.

Сабіна, П.І.

Алешка, А.А.

Канапелька А.І.

Савелічаў, А.А.

Альфяровіч, А.Б.

Канапелька, А.М.

Савік, Л.С.

Аляксееў, М.І.

Кандрусевіч, А.Л.

Савіцкі, У.І.

Андраюк, С.А.

Канэ, Ю.М.

Савоська, П.П.

Анісковіч, У.І.

Капа, Н.

Садоўскі, Я.І.

Антаноўскі, М.Дз.

Караічаў, Л.С.

Сакалоў, В.Д.  

Арахоўскі, М.А.

Каржанеўская, Г.А.

Сакалоўскі, У.Л.

Арочка, М.М.

Каробкіна, С.Т.

Саковіч, П.П.

Артханаў, Г.

Карпаў, У.Б.

Салавей, Л.А. 

Асіпенка, А.Х.

Карпенка, М.Ф.

Саламевіч, Я.

Астапенка, А.К.

Карпечанка, В.В.

Салтук, А.У.

Астраўцоў, С.А.

Каршукоў, Я.І.

Санько, В.А.

Астрэйка, А.П.

Касцюкевіч, М.Я.

Сарока, В.І.

Афанасьеў, І.М.

Каханоўскі, Г.А.

Сауліч, У.У.

Ахрыменка, П.П.

Кацовіч, Л.А.

Сахарчук, В.Я.

Бабаед, А.М.

Качаткова, І.Л.

Свірка, Ю.М. 

Багданава, Г.Б.

Кейзараў, А.

Сёмуха, В.С.

Багданаў, Ю.М.

Кенька, М.П.

Семяновіч, А.А.  

Баравік, М.Я.

Кірэйчык, І.А.

Сербантовіч, А.С.  

Баравы, Я.

Кіслік, Н.З.

Сергіевіч, М.А.

Барашка, І.М.

Кісліцына, Г.М.

Сільнова, Л.Д.

Барсток, М.М.

Клімашэўская, І.У.

Сімановіч, Д.Р.        

Баршчэўскі, Л.П.

Клімковіч, М.М.

Сіўцоў, І.К.

Барысенка, В.В.

Клімковіч, С.М.

Сіўчыкаў, У.М.

Барысенка, У.У.

Клімуць, Я.І.

Скарынкін, І.Я.

Барэйша, М.У.

Клімянкоў, І.П.

Скарынкін, У.М.

Баторын, Ф.

Клышка, А.К.

Скобла, М.У.

Башлакоў, М.З.

Кляўко, Г.Я.

Скрыган, Я.

Белы, С.М.

Кобец, Р.Я.

Скурко, І.У.

Беляжэнка, Б.П.

Кобец-Філімонава

Слаўковіч, Д.Ф.

Бензярук, Р.М.

Когут, В.Р.

Слесарэнка, А.А.  

Бечык, В.Л.

Козел, І.В.

Случанін, Л.

Бібіцкі, А.І.

Колас, Г.Д.

Смагаровіч, М.С. 

Бітэль, П.І.

Конан, У.М.

Снарская, І.

Блажэнны, В.

Корань, Л.

Содаль, У.І.

Блакіт, В.

Корбан, У.І.

Сокалаў-Воюш Сяржук

Блісцінаў, М.М.

Корбут, В.Я.

Сом, Л.

Бранштэйн, Я.А.

Корзун, М.П.

Сопат, А.С.

Бубнаў, Г.Ф.

Кошаль, Ф.А.

Ставер, А.С. 

Бугаёў, Дз.

Крамко, Я.І.

Стадольнік, І.К.

Будзінас, Я.Д.

Крапачоў, А.М.

Станюта, А.А.

Буйло, К.

Кругавых, М.П.

Сташэўскі, В.П.  

Букчын, С.У.

Круль, М.А.

Стома, В.І.

Булыка, Г.А.

Крываль, С.А.

Стралко, В.В.   

Бурносаў, В.Е.

Крыга, А.

Стрыгалёў, А.М.

Бурсаў, І.Ц.

Крэйдзіч, А.М.

Стрыгалёў, М.Л.

Бур'ян, Б.І.

Кудзінаў, У.Г.

Стэльмах, У.М.  

Бусько, М.І.

Кудраўцаў, А.І.

Стэфановіч, П.Ф.

Бутрамееў, У.П.

Кудраўцаў, І.Ф.

Суднік, С.В.  

Бэндэ, Л.А.

Кузьмічоў, А.П.

Супрановіч, Т.  

Бяліцкі, А.В.

Кульбак, М.С.

Супрун, В.Р.

Бялячыц, Р.С.

Куляшова, В.А.

Сурская, В.С.

Бярозкин, Р.С.

Куляшоў, Ф.І.

Сушко, П.П.

Бяспалы, Дз.А.

Курдзін, Дз.І.

Сцяпан, С.Ф.  

Вайвадзіш, Э.Л.

Куртаніч, В.

Сыс, А.Ц.

Вайцяшонак, М.А.

Курто, Я.І.

Сяргейчык, І.Л.

Вайшнорас, Ф.В.

Курыла, М.А.

Сяркоў, І.К.

Вакулоўская, Л.А.

Курылёва, С.Л.

Тарас, В.Я.  

Валкадаеў, П. І.

Кучар, А.

Тарас, Н.М.  

Валодзька, С.В.

Лазарук, М.А.

Тарасаў, К.І.  

Валошка, М.П.

Лазнявой, А.М.

Тарасаў, С.В. 

Вараб'ёў, П.В.

Лайшук, С.С.

Тарасюк, Л.К. 

Варатынская, Г.А.

Лапушын, Р.Я.

Тармола, Р.Я.  

Варно, У.А.

Лапцік, В.В.

Татур, М.І.  

Васілёк, М.

Ларчанка, М.Р.

Таўкай, В.П.    

Васілеўскі, І. І.

Лаўроў, У.

Тварановіч, Г.П.

Васілеўскі, П.С.

Лашутка, І.І.

Трасцянскі, В.С. 

Ватацы, Н.Б.

Лецка, Я.Р.

Трафімава, Т.І.     

Верабей, А.Л.

Ліс, А.С.

Трафімчук, М.М.  

Верабей, Я

Лісіцын, П.С.

Трыхманенка, В.Ф.    

Ветах. А.

Локун, В.І.

Тулупава, Н.

Вечар, А.С.

Лужкоўскі, В.І.

Тумаш, Г.  

Віж, М.

Луфераў, М.П.

Турбіна, Л.М.

Вішнеўскі, М.А.

Львовіч, М.Д.

Тычка, Г.К. 

Вольны, А.

Лютава, В.С.

Тычына, М.А  

Вяршынін, М.П.

Лягчылаў, А.К.

Угрыновіч-Камінская, В.У. 

Гайдук, М.Р.

Лялько, Х.А.

Усікаў, Я.К.     

Галавач, В.Ц.

Ляпёшкін, У.І.

Фігуроўскі, М.М.  

Галавач, П.Р.

Ляўдананскі, У.А.

Філімонава, Л.А.

Галіноўская, Н.В.

Ляшонак, Т.

Філіповіч, М.К.

Гамолка, М.І.

Мазько, А.І.

Фінкель, У.Г.  

Гарановіч, В.Р.

Майсеенка, А.Ф.

Хадарэнка, І.    

Гардзіцкі, А.К.

Майсееў, А.Ф.

Хадыка, У.М.    

Гарулёў, М.А.

Макарэвіч, А.А.

Халіп, У.Т.   

Гарэлікава, Т.І.

Макарэвіч, В.С.

Харкоў, П.А.

Гарэцкі, П.І.

Малец, І.В.

Харык, І.Д.  

Гаспадыніч, П.М.

Мальдзіс, А.В.

Хаўратовіч, В.К.    

Гаўрук, Ю.П.

Мальчэўская, Я.

Хейдарава, Л.Ф.   

Герасімаў, М.А.

Манохін, М.А.

Хромчанка, К.Р.

Герцовіч, Я.Б.

Маракоў, В.Дз.

Цітоў, А.К.

Гінько, А.І.

Марук, У.М.

Цішчанка, І.К.

Гіруць-Русакевіч,В.Ф.

Мархель, У.І.

Цыбульскі, К.П.

Глазырын, У.М.

Марцінкоўскі, М.Б.

Цяжкі, А.І.

Глушакоў, У.С.

Марціновіч, П.А.

Чабан, Т.К.

Голуб, Ю.У.

Марчанка, С.М.

Чавускі, М.М.

Грамовіч, І.І.

Марына, Н.

Чамярыцкі, В.А.

Грамыка, М.А.

Масіяш, С.П.

Чапега, У.П.

Грынчык, М.М.

Маскаленка, В.С.

Чарказян, Г.Б.

Грыцкевіч, В.П.

Матукоўскі, М.Я.

Чаркасаў, А.П.

Грышановіч, В.М.

Матэвушаў, В.І.

Чарнушэвіч, Н.Т.

Грышкавец, В.Ф.

Маўзон, А.

Чарнышэвіч, А.Д.

Гублер, Н.Я.

Маўр, Я.

Чаромхін, Н.В.

Гурбан, І.Я.

Мацвеенка, У.І.

Чарота, І.А.

Гурло, А.А.

Мацхровіч, С.К.

Чыгрын, І.П.

Гурскі, І.Д.

Машкоў, У.Г.

Чэмер, А.

Гурэвіч, Э.С.

Медунецкі, В.Х.

Чэрня, Х.М.

Гусак, С.А.

Мельнікаў, А.П.

Шабалтас, В.К.

Гусеў, С.Н.

Мельчанка, Т.В.

Шабан, Я.П.

Гутараў, І.В.

Мехаў, У.

Шайбак, М.

Гутковіч, А.З.

Мікуліч, М.У.

Шальманаў, І.І.

Гуцаў, А.Ф.

Мінкін, А.Г.

Шапавалаў, І.Е.

Дадзіёмаў, У.І.

Міровіч, Е.

Шапіра, Л.Л.

Дайліда, В.Б.

Міронаў, А.Я.

Шарахоўскі, Я.

Дарафейчук, І.І.

Міхальчук, С.А.

Шасцерыкоў, П.П.

Дарожны, С.

Міхно, У.Ф.

Шаўлякова, І.Л.

Дасаева, Т.М.

Модэль, М.М.

Шаўня, А.А.

Даўгапольскі, Ц.Л.

Мурашка, Р.Д.

Шаўчонак, М.С.

Дашкевіч, В.І.

Мушынскі, М.І.

Шаховіч, М.З.

Дзелянкоўскі, М.І.

Мыслівец, В.Ц.

Шахрай, І.А.

Дзеружынскі, А.С.

Мяжэвіч, У.Н.

Шашкоў, А.А.

Дзмітрыеў, Г.Р.

Мяла, І.І.

Шклярэўскі, І.І.

Дзюба, У.І.

Мяснікоў, А.Ф.

Шкраба, Р.В.

Дзюбайла, П.К.

Мяцеліца, Г.Г.

Шлег, А.К.

Дзяргай, С.С.

Наврыч, А.

Шмань, Г.Я.

Дорскі, І.Л.

Навумовіч, У.А.

Шней-Красікаў, К.М.

Дорскі, С.Л.

Наўроцкі, А.П.

Шруб, П.М.

Дубоўскі, М.А.

Небышынец, В.К.

Шумаў, М.

Дуброўскі, М.Г.

Непачаловіч, Я.

Шупенька, Г.С.

Дубянецкі, М.Ф.

Неўдах, Л.П.

Шурка, У.К.

Дудар, А.

Нікіфаровіч, В.В.

Шутэнка, Г.К.

Дукса, М.М.

Новік, Г.А.

Шуцько, І.Ц.

Дуктаў, У.У.

Новікаў, І.Р.

Шушко, А.І.

Дунец, Х.М.

Нядзведскі, У.І.

Шынклер, Х.С.

Дэбіш, А.І.

Няфёд, У.І.

Шырко, В.А.

Дэбіш, В.І.

Няхай, Р.В.

Шырма, Р.Р.

Емельянаў, А.М

Палескі, В.

Шырын, Л.І.

Ермалаеў, У.Ф.

Палтаран, В.

Шэлег, Л.Р.

Ермаловіч, М.І.

Пальчэўскі, А.В.

Шэлехаў, М.М.

Есакоў, А.А.

Панамароў, В.Г.

Шэрман, К.Р.

Жарскі, Г.К.

Панізнік, С.С.

Юрэвіч, У.М.

Ждановіч, М.М.

Папковіч, У.А.

Явар, С.

Жураўлёў, В.П.

Папоў, Г.Л.

Якімовіч, А.І.

Забалоцкая, Л.В.

Паўлаў, С.Я.

Якутаў, У.Д.

Загорская, Н.С.

Паўлюкявічус, Б.К.

Янушкевіч, Я.Я.

Зазека, Я.

Пашкевіч, Н.Е.

Янчанка, М.І.

Залоска, Ю.І.

Перкін, Н.С.

Ярац, В.У.

Засім, М.А.

Пестрак, П.С.

Ярашэвіч, Э.С.

Зверава, Н.К

Пінчук, А.Ф.

Яромушкін, М.Н.

Звонак, А.

Пісарык, А

Ярош, М.Р.

Зьніч

Пісьмянкоў, А.У.

Яскевіч, А.С.

Іваноў, А.В.

Платнер, А.Х.

Яўсеева, С.Г.

Івашын, В.У.

Пранчак, Л.І.

Яўсееў, Р.М.

Ігнацюк, А.А.

Праскураў, В.Ф.

Яфімава, М.Б.

Ільюшчыц, К.М.

Прошын, С.М.

Яфімаў, Ф.А.

Кабржыцкая, Т.В.

Пфляўмбаўм, Я.Э.

 

Кавалёва, Н.Дз.

Пшыркоў, Ю.С.

  

Каваленка, В.А.

Пяткевіч, А.М.

 

Кавалёў, Дз.М.

Рабкевіч, В.І.

 

Кавалёў, П.Н.

Рагаўцоў, В.І

 

Кавалёў, С.В.

Рагойша, В.П. 

 

Каваль, В.

Рагуля, А.У. 

 

Кавальскі, У.А.

Ралько, І.Д.

 

Кадзетава, В.М.

Раманава, Л.Д.

 

Казанаў, Б.

Рамановіч, Я.С.

 

Казбярук, У.М.

Раманоўская, Г.Л.

 

Казека, Я.

Рашкоўскі, Л.С.